donderdag 27 mei 2010

Vormsoorten, vormconcepten en ontwerpbeginselen van Laura


Vormsoorten: herhaling & samenhang

Herhaling:


De rij kolommen voor het parthenon is een herhaling, een rij stepping stones is ook een herhaling. Herhaling is gewoon het opnieuw en opnieuw toepassen van steeds het zelfde element, dezelfde vorm, hetzelfde woord. Er is herhaling in ritme, en herhaling in instampen.

Iedereen herhaalt, de componiest herhaalt zijn thema, net als de architect. Het is niet nodig voor dezelfde dingen steeds nieuwe en andere expressiemiddelen te bedenken. Wat goed is mag best tweemaal of driemaal gezegd worden, op dezerflde manier en met dezelfde intonatie, met dezelfde kleur en met dezelfde vormen.

In onze gebouwen: Herhaling zie je erg terug in de vorm van de ramen en kolommen. Duiker gebruikt in deze twee gebouwen vaak paddestoel kolommen, en zie je de zelfde vorm van ramen terug komen.

Samenhang:

Collectie en herhaling zijn de elmenten die samenhang en eenheid bewerkstellingen. Samenhang is een sitatuei waarom of manier waarop dingen verband met elkaar houden.

Vormconcepten: Open, dicht & hard, zacht.


open,dicht

vooral de omgevingsontwerper moet kiezen tussen open (geringe) en dichte( grote densiteit). Als bomen of lantaarnpalen of vuilnisbakken dicht op elkaar staan, is de densiteit groot, als ze ver uit elkaar staan gering.

Bij bomen bijvoorbeeld: ’s zomers dicht door het gebladerte, ’s winters open omdat de takken kaal zijn.

Nu zijn er modernte steden die alleenmaar open zijn: ze hebben geen straten meer, geen densiteit van bebouwing en dus is er ook geen contrast tuseen open en dicht, en dus zijn ze heel saai.


Onze gebouwen:

openluchtschool: zit midden in de bebouwing dus een open structuur, terwijl bij zonnestraal is het andersom en juist een gesloten, doordat het omringt is door bos. Echter is het wel een open structuur in de winter, als de bladeren van de bomen zijn gevallen.

Allebei de gebouwen zijn wel open gebouwd. Je kan goed van binnen naar buiten, en buiten naar binnen kijken, door de grote glas oppervlakte, en lokalen ie buiten zijn geplaatst.

hard, zacht

De laatste tijd is het gewoonte geworden, te spreken van hardware en software. Er is ook een hard-edge kunst, een kunst met harde hoeken. En er is ook een soft-art , waarvan de soft typewriter het beromdste voorbeeld is: een typemachine. Vervaardigd van textiel. Er zijn uiteraard subtielere manieren om met de gegevens zacht en hard om te gaan. Een balans tussen beie wordt bereikt bij het plaatsen van een japanse papieren lamp in een marmere ruimte. Hard en zacht zijn eigelijk minder visueel dan wel tactiel. Dat wil zeggen: met aanraken te maken hebbend. Wat vormen betreft: er moet altijd een keuze gemaakt worden tussen zacht(organisch) en hard (geometrisch)

Bij de gebouwen van Jan Duiker zie je vooral harde elementen in terug, en enkele zachte, zoals de wenteltrappen. Die meer een organische vorm hebben dan een geometrische.Ontwerpbeginselen: richting & gebruiksduur

richting

wie een kam door zijn haar trekt, creëert een vorm van richting. Er zijn vele vormen van richting. Een autoontwerper geeft zijn creatie duidelijk een richting vooruir. Er zijn ook richtingen omhoog: torens. Er deint door middel van richting richting gegeven te worden aan het kijken. Men kan ook een de blikrichting bepalen door een ‘dominant’. Een goed focuspunt of doorkijkje, een vista. In de richting die de ontwerper ons dwingt te kijken, moet dan wel iets te zien zijn: een punt van aandacht.

Jan duiker let erg op het lichtinval, zonnestraal is een zorgcentrum voor zieke, en wilt hiervoor veel licht en zon geven aan de zieke patiënten. Bij de open lucht school is juist de bedoeling dat de leerlingen niet te veel afgeleid worden door de zon, en is daarom de open klaslokaal gericht op het noorden.

Gebruiksduur

de egyptenaar die de bedoeling had zijn farao een verblijf voor de eeuwigheid te verschaffen, heeft met de duur van dat verblijf( voor altijd) bij de vormgeving van de primide wel degelijk rekening gehouden. De ontwerper van een ijswafel heeft een ander probleem. Zijn vorm is bestemd om opgegeten te worden. Of als het om verpakking gaat: om weggeworpen te worden. Er is een groot scala van vormmogelijkheden en de levensverwachting van een voorwerp of produkt.


Zonnestraal is gebouwd van alleen beton en glas. Beton en glas zijn twee materialen die makkelijk te slopen zijn, of hergebruikt kunnen worden. De open lucht school is van dit materiaal, maar heeft een stalen constructie wat het slopen alweer lastiger maakt. Ook is de zonnestraal afgelegen van de woonwijken, en hierdoor heb je genoeg sloop ruimte. De open lucht school staat midden in het centrum, en wordt er bij de sloop veel overlast veroorzaakt doordat het omringt is met woningen.


schetsen:

in de volgende schets laat ik zien hoe jan duiker herhaling in zijn gebouwen gebruikt:

de herhaling zie je vooral terug in de kolommen. Kolommen is een kenmerk van het modernisme, zo zie je de constructie hier ook goed in terug.

Ook de raampartijen spelen een grote rol in de gebouwen van Jan Duiker. omdat grote ramen steeds meer in gebouwen kwamen.
de volgende schets gaat over de samenhang in de gebouwen. Jan duiker laat hier zien, dat je met verschillende plattegronden van elkaar af, toch een samenhang kan creëren in een gebouw.
in deze laatste schets, laat ik zien wat er bedoeld wordt met de termen open en dicht


Geen opmerkingen:

Een reactie posten